SUOJA-palvelu­kokonaisuus

SUOJA – suorituskyvyllä jatkuvuutta

SUOJA valmentaa organisaatioita kohtaamaan kriisejä ja toipumaan niistä.

SUOJA-palvelun tarkoituksena on tuottaa kattava valikoima koulutus­sisältöjä ja -menetelmiä, joilla tuetaan asiakkaiden kykyä tunnistaa haavoittuvuuksia toiminnassaan, ennaltaehkäistä häiriöiden syntyä ja niiden etenemistä sekä johtaa poikkeus­tilanteita.

Lisäksi yhteistyössä tuotetaan palvelua erilaisten poikkeus­tilanteiden purkuun.

Lataa SUOJA-esite tästä (pdf) »

SUOJA on kehitetty yhteistyössä Suomen Palopäällystöliitto ry:n kanssa.

SUOJA-koulutuksen kuusi osakokonaisuutta

1

Nykytilakartoitus

Aluksi arvioidaan, kuinka hyvin organisaa­tiosi tunnistaa toimintansa kriittiset tekijät ja millä tavoin organi­saationne on kehittänyt valmiuttaan palauttaa ne häiriö­tilanteessa.

2

Teoriakoulutukset

Käsitellään tilannejohtamisen mallia teoriatasolla. Mallit ja roolit? Organisointi? Tutkitaan tilannekuvan käsitettä ja sen ulottuvuuksia.

3

Suunnitelma­valmius

Tarkastellaan RCP-mallilla, miten nykyinen suunnitelma­valmius tukee suoritus­kykyä. Lisäksi tuotetaan tilanne­johtamisohjeet poikkeus­olojen hallintaan ja suunnitellaan toimijakortit.

4

Orientoiva matriisi­harjoitus

Table-Top-matriisi­harjoitus toimii orien­toivana harjoi­tuksena varsi­naiseen tilanne­harjoitukseen. Matriisi­harjoituksen tarkoituksena on harjoituttaa tilanne­johtoryhmän roolien mukaisia tehtäviä ilman varsinaista aikapainetta.

5

Tilanneharjoitus

Tilanneharjoituksessa syötteet tuotetaan reaaliajassa. Osallistujat pelataan harjoituksen sisään aidosti soittamalla tai sähköisiä työ­välineitä käyttämällä.

6

Kriisistä oppiminen

"Opi kriisistä" on valmennus, jonka tarkoituksena on tukea organisaation siirty­mistä kriisin jälkeiseen aikaan ja auttaa organi­saatiota hyödyn­tämään kriisin suoma mahdollisuus uudistua.

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

050 567 5010