Yrityksen riskienhallinta ja resilienssi

Yrityksen riskien­hallinta luo vankan pohjan kriisin­kestä­vyydelle

Riskienhallintaa käytännössä: IMS Finland kehittää organisaatiosi varautumista ja kriisin­kestävyyttä. Valmennuksiemme ja koulutustemme tavoitteena on, että asiakkaalle syntyy aito valmius turvata liike­toiminta kaikissa olosuhteissa. 

Yrítyksen riskienhallinta muodostuu kokonaisuudesta, jonka avulla paitsi ennalta­ehkäistään myös varaudutaan kriisien ja muiden häiriötilanteiden varalta. 

Valmius on kokonaisvaltaista varautumista. Silloin suunnitelmat ja toiminta kohtaavat tavalla, joka auttaa asiakasta

 • ennakoimaan 
 • johtamaan
 • palautumaan sitä kohtaavista häiriöistä.

Vakavan häiriö- tai kriisitilanteen sattuessa organisoidun johtamisen merkitys ja tilannetietoituus korostuvat, joten koulutuksemme kehittää myös yrityksesi johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksessä jo olemassa olevat turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan prosessit valjastetaan tukemaan palautumista. 

Kokonaisvaltainen yrityksen riskienhallinta luo vankan pohjan kriisinkestävyydelle. Miten pystytään mukautumaan ja toimimaan siten, että normaaliin voidaan palata mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti?

Ota yhteyttä »

Esimerkkejä riskienhallinta­palveluistamme

Kaikki palvelumme rakennetaan yksilöllisesti tukemaan yrityksesi tarpeita. Valmennuksemme jälkeen organisaa­tiollesi jäävät toimintamallit ja työkalut, jotka kestävät aikaa.

Esimerkkejä yrityksen riskien­hallinta­palveluistamme:

 • Valmiussuunnitelmat
 • Varautumisen kehittäminen
 • Kriisijohtamisen organisoiminen johtamis­malleineen
 • Kriisijohtamisen harjoitukset
 • Keinoja hallita jatkuvuuden turvaaminen
 • Viestintä kriisitilanteissa
 • Kriisijohtamisohjeita ;toimija- ja toimenpide­kortteineen

Kysy myös muita aiheita ja tutustu halutessasi muihin asiantuntija­palveluihimme

Koulutuksemme mukailee SFS-EN ISO 22301:2019 -standardia: Turvallisuus ja kriisin­kestävyys. Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta­järjestelmät. Vaatimukset. Security and resilience. Business continuity management systems. Requirements (ISO 22301:2019)

Ota yhteyttä ›

Resi­lienssi raken­netaan ennen kriisiä

Organisaation tai yrityksen resilienssi tarkoittaa yleisesti selviytymis­kykyä kriiseissä ja muissa merkit­tävissä epä­varmuus­tilanteissa. Liike­toiminnassa tulee väistämässä eteen takaiskuja: miten niissä toimitaan ja miten ne käsitel­lään optimaalisesti?

Yrityksen resilienssi ei synny itsestään, vaan sitä pitää systemaattisesti rakentaa. Valmennuksemme antaa tähän käytännön työkalut ja toiminta­suunnitelman opettamalla tunnistamaan vahvuuksia organisaationne toiminnassa sekä kehittämään mahdollisia epäkohtia.

 • Resilientti yritys pystyy sopeutumaan kriisiin siten, että normaali toiminta pystyy jatkumaan mahdollisimman nopeasti ja ilman mainehaittoja. 
 • Johtamisen resilienssi: päätöksen­tekokyky ja käyttäytyminen häiriötilanteessa ja sen jatkuessa vaikuttavat koko organisaation toimintaan. 
 • Kyky sopeutua muutokseen vaihtoehtoisia skenaarioita luomalla, esimerkiksi mahdollisella asiakaspohjan, palvelun tai tuotannon laajentamisella. 

Vahvista yrityksenne kriisinkestävyyttä ottamalla yhteyttä meihin. Räätälöimme valmennuksen aina yritystänne varten. 

Ota yhteyttä »

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

050 567 5010