Organisaation kriisinkestävyyden ja varautumisen kehittämispalvelut

Turvataan yhdessä yrityksesi jatkuvuus

Riskien­hallinta ja kriisin­kestävyys: vahva yritys varautuu ja ennakoi 

IMS Finland auttaa yrityksiä ja yhteisöjä kehit­tämään varautumistaan osana joka­päiväistä toimintaa.

Hyvän riskienhallinnan lisäksi tarvitaan toimivat menetelmät poikkeamatilanteiden johtamiseen sekä toipumiseen. Varautuminen on kokonaisuus, joka pitää sisällään ennakointia (riskienhallinta), reagointikykyä (poikkeamanhallinta) sekä palautumiskykyä (jatkuvuudenhallinta).

Kouluttajillamme on pitkä käytännön kokemus varautumisesta ja johtamisesta. Tarjoamme erityisesti riskienhallinnan ja kriisijohtamisen koulutusta sekä muita asiantuntijapalveluita.

Ota yhteyttä »

Käytännön työkaluja yrityksen riskienhallintaan

1

Ei pelkkää teoriaa vaan käy­tännön oppia siitä, miten yrityksenne pystyy varau­tumaan ja mukautumaan muuttuviin tilan­teisiin.

2

Keskeytyksistä aiheutuu kuluja. Kun riskin sattuessa toiminta­tavat ovat hallussa, päästään mahdolli­simman nopeasti jatkamaan toimintaa.

3

Oikeaoppiset toimen­piteet rajoit­tavat vahinkoa, eikä kriisi­tilanteessa tule tehtyä haitallisia pika­päätöksiä.

IMS Finland

Incident Management Solutions Finland Oy perustettiin vuonna 2018 kolmen alan ammattilaisen toimesta. Halusimme tarjota ratkaisun alati kasvavaan kysyntään varautumisen ja kriiseissä johtamisen saralla. 

Missiomme on vaikuttaa yhteiseen turvallisuuteemme kehittämällä asiakkaidemme varautumista.

Yrityksemme arvot:

  • korkea laatu
  • ehdoton luottamuksellisuus
  • asiakaslähtöisyys

Ota yhteyttä ja keskustellaan, miten voisimme olla avuksi yrityksellenne!

Ota yhteyttä »

Covid-harha?

Korona-aikaa voidaan pitää maailmanlaajuisena kriisinä myös yrityksille ja organisaatioille. Siitä on aiheutunut vaikeuksia suurelle osalle toimialoista. 

Pandemiaa on ratkottu kansallisesti suhteellisen onnistuneesti, ja tällä hetkellä tilanne on alkanut normalisoitua. Tämä on voinut aiheuttaa niin kutsutun Covid-harhan: "Koska selvisimme koronasta, mistä emme muka selviäisi?"

Korona-ajan toimenpide-ehdotukset ja toiminnan vaikuttimet kuitenkin langetettiin yrityksille pitkälti yhteiskunnan ja päättäjien toimesta. Kuka tekee päätökset ja miten toimitaan, kun kriisi kohtaakin yksittäistä yritystä?

Lue lisää »

Haasteesta mahdollisuudeksi: kriisijohtamisella käytännön vaikutusta yrityksen toimintaan

Tutustu referensseihin

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

050 567 5010