Kehitämme organisaationne varautumista ja kriisinkestävyyttä.

TYÖKALUJA POIKKEUKSELLISIIN JOHTAMISTILANTEISIIN.

Incident Management Solutions Finland Oy -yrityksen palvelu kehittää organisaatiosi varautumista ja kriisinkestävyyttä. Tavoitteenamme on, että asiakkaalle syntyy aito valmius turvata liiketoiminta kaikissa olosuhteissa.

Valmius muodostuu kokonaisvaltaisesta varautumisesta, jossa suunnitelmat ja toiminta kohtaavat tavalla, joka auttaa asiakasta ennakoimaan, johtamaan sekä palautumaan sitä kohtaavista häiriöistä.

Esimerkkejä kehitettämispalveluistamme:

  • Valmiussuunnitelmat
  • Varautumisen kehittäminen
  • Kriisijohtamisen organisoiminen, johtamismalleineen
  • Kriisijohtamisen harjoitukset
  • Keinoja hallita jatkuvuuden turvaaminen
  • Viestintä kriisitilanteissa
  • Kriisijohtamisohjeita, toimija- ja toimenpidekortteineen. 

Valmennuksemme jälkeen organisaatiollesi jää toimintamallit sekä työkalut jotka kestävät aikaa. 

Palvelumme kehittävät varautumista kokonaisvaltaisesti.  Torjutaan uhkia ennalta, harjoitellaan johtamaan akuuttivaiheen toimenpiteitä ja turvataan organisaation jatkuvuus!

Koulutuksemme mukailee SFS-EN ISO 22301:2019 Standardia: Turvallisuus ja kriisinkestävyys. Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset. Security and resilience. Business continuity management systems. Requirements (ISO 22301:2019)