Puhelin: +358 40 5254500 | +358 50 5675010 | +358 40 1861850
Sähköposti: info@imsolutions.fi

Kriisijohtamisen ja viestinnän valmennukset

Incident Management Solutions Finland – yrityksen päätuote on kriisi- ja häiriötilanteen johtamisen sekä viestinnän valmennus.

KRIISI puhkeaa yleensä äkillisesti ja keskeyttää normaalin työrytmin ja luo uuden tilanteen, joka vaatii nopeaa toimintaa ja tarkoituksenmukaista tilannejohtamista.

TILANNEJOHTAMINEN muodostuu yhteistyöstä, jonka määrittää kriisin luonne ja sen vaatima johtovastuun jakautuminen.

PALUTUMINEN työyhteisön ja tuotannon normaalitilaan riippuu KRIISIJOHTAMISEN ja KRIISIVIESTINNÄN taidoista.

KRIISITILANNE johdetaan julkisuudessa ja se on mahdollisuus näyttää TILANNEJOHTAMISEN kyvykkyys ja vahvistaa työyhteisöä PALAUTUMISEN jälkeisessä arjessa.

Tarjoamme teille VARAUTUMISEN KOKONAISPAKETIN, joka kattaa, kriisisuunnitelman strategisen ARVIOIMISEN, tarpeisiinne soveltuvan KRIISIHARJOITUSTEN toteuttamisen ja tarvitsemanne KRIISIKOULUTUKSEN sekä palvelupaketin lopputuloksena olosuhteisiinne soveltuvan DOKUMENTOINNIN operatiivista kriisivalmiutta varten.  

Oikealla tilannejohtamisella ja toimivaksi rakennetulla prosessilla pystytään kehittämään yrityksen stressinsietokykyä kriisitilanteessa, sekä nopeuttamaan palautumiseen tähtäävien toimenpiteiden käynnistymistä.

Valmennus räätälöidään aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Tarjoamme asiakkaillemme varautumisen ja valmiuden kokonaisratkaisun joka kattaa:

  • asiakkaan olemassa olevien suunnitelmien arvioinnin ja tarvittaessa niiden laadinnan
  • räätälöidyn kriisikoulutuksen
  • asiakkaan tarpeisiin soveltuvan tilannejohtamisharjoituksen tai -harjoitukset
  • dokumentoinnin asiakkaan operatiivista kriisivalmiutta varten

Incident Management Solutions Oy uskoo että vain harjoiteltu suunnitelma on toteuttamiskelpoinen tositilanteessa.

Harjoitusten jälkeen asiakkaan operatiivinen johto on valmis kohtamaan vaikeat ja nopeaa toimintaa vaativat tilanteet.

Valmentajillamme on erittäin laaja kokemus turvallisuusjohtamisesta, valmiussuunnittelusta ja käytännön tilannejohtamisesta sekä huippuosaamista kriisiviestinnästä.
Sulje